Kategori: FORNORSKNING

Fornorskning av samer og kvener var målet med minoritetspolitikken den norske staten førte i nord fra 1850- til 1950-talet. Fornorskingspolitikken i nord sto sterkest fra 1870-talet og fram mot 1950-talet, og var særlig gjeldende for minoritetene i Finnmark og Nord-Troms. (kilde: Norgeshistorie.no)