Blog

Unik lege i en unik tid

Finnmark har alltid vært et fylke med stort gjennomtrekk av leger. Vadsø-væringen Bjarne Skogsholm (1892-1978) er derfor unik ved at han trolig er den eneste legen som både er født i Finnmark, hatt hele sin yrkeskarriere i samme by og dødd her etter 52 års virke. I boka «Doktor Skogsholm» skrevet av forfatter og tidligere…

Det er ikke noe å skåle for!

Det er ventetiden som er verst. Om det skjer eller ikke er uvesentlig, det er uansett en ventetid. Slik tenkte jeg som barn når jule- og nyttårsfeiringa stod for døra. Jeg vokste opp i et samfunn og et hjem der fyll og fest var en naturlig del av fridagene midtvinters, som om dagene ikke var…

Kampen for tilværelsen

Nervei-samfunnet har alltid måttet kjempe for å kunne bo på plassen sin. Vei, båt, skole, fibernett, mobildekning og annen infrastruktur er noe andre tar som en selvfølge at storsamfunnet skal ordne. På Nervei kan ikke folk ta noe for gitt. Det meste er en kamp. Derfor kom flesteparten av Nervei-folket på flerbrukshuset/skolen i juli for…

Sykehus? Hvilket sykehus?

Hvorfor er Ernas kartflause noe å henge seg opp i? Det er ett bilde jeg ikke får ut av hodet for tiden. Det er der vår statsminister (enn så lenge) stolt viser et sykehuskart over Norge der Kirkenes sykehus i Øst-Finnmark mangler. Nå skal staben sendes på geografikurs, står det å lese i de store avisene. Ærlig…

Utedassen

Alt var ikke bedre før. Utedoen er et stinkende eksempel. Jeg er så gammel at jeg måtte oppleve alt som er å erfare med utedoen. For bestemor og bestefar på Nervei i Tanafjorden hadde utedo til langt ut på 70-tallet. Det var på baksiden av fjøset. Vi delte dermed fraukjelleren med sauer og kyr. Hver…

arven etter fornorskningen preger oss fremdeles i dag

Etterdønninger av fornorskningspolitikken eksisterer fremdeles i dag og vil også påvirke fremtidens generasjoner. Det er arven etter fornorskningen som vi ser konsekvensene av i dag, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

– litt annenrangs i forhold til det norske

– Jeg husker at pappa fortalte at når han begynte på skolen kunne han bare finsk eller kvensk og fikk beskjed om at her skal vi ikke høre det språket. Han fikk smekk på fingrene av læreren fordi han brukte det lokale språket. Når han senere fortalte oss om det fikk han tårer i øynene,…

LITE KUNNSKAP OM FORNORSKNINGA

Fornorskninga er ikke over, men de politiske vedtakene er avviklet. Likevel er virkningen av fornorskninga er fremdeles tilstede, og og kunnskapsløsheten om dette er stor i den norske almuen. Det sier Per Oskar Kjølaas, tidligere biskop i Nord-Hålogaland bispedømme (2002-2014) og nå medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Forsidebildet: Torill Olsen

Grundig kritikk av regionreformen

Pressemelding. Boka KAOSREFORMENE omhandler prosessene som førte fram til sammenslåinger av kommuner og fylker under regjeringa Solberg. Den er skrevet av Per Gunnar Stensvaag. Kommunereformen er Erna Solbergs viktigste prestisjeprosjekt ifølge VG i 2014. Boka «Kaosreformene – del 1» forteller historien om hvordan dette prosjektet ble presset gjennom i kommuner over hele landet. Mer enn…

Derfor ble sett nordfra til i 2015

– Det er det samme hvor ledelsen sitter, sa storsjefen en gang til meg. Han satt i byen og styrte skuta, jeg satt millioner av steinkast lenger nord og ble styrt. Jeg skulle svart ham bestemt ironisk og sagt at hvis det er det samme hvor han sitter kunne vi bytte plass. Men jeg sa…

Laster…

Noe gikk galt. Vennligst oppfrisk siden og forsøk igjen.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.