Unik lege i en unik tid

Finnmark har alltid vært et fylke med stort gjennomtrekk av leger. Vadsø-væringen Bjarne Skogsholm (1892-1978) er derfor unik ved at han trolig er den eneste legen som både er født i Finnmark, hatt hele sin yrkeskarriere i samme by og dødd her etter 52 års virke.

I boka «Doktor Skogsholm» skrevet av forfatter og tidligere journalist Ingjerd Tjelle, får du møte en lege med særpreg, og som finansierte sin utdanning gjennom å grave opp samiske skjeletter til forskningsformål. Han kunne jage pasientene på venterommet hjem, han hadde alltid en kommentar på lur, og sverget gjerne til avledning i stedet for bedøvelse. I tillegg var han antimaterialist og ga bort deler av lønna si til kollegaer eller pasienter.

  -Skogsholm sin livsoppgave som lege og kirurg ble stor, og det ble også respekten tilbake fra folket, fastslår Ingjerd Tjelle, som fikk ideen til å skrive boka av legens barnebarn Morten Ulvang (bror til den mer kjente Vegard Ulvang). 

   -Da Morten var på besøk hos oss, og fortalte om sin bestefar ble jeg fort klar over at her var det bokmateriale. Han fortalte blant annet om en bortgjemt gutt på Lille Ekkerøy i Vadsø kommune som hadde en medfødt feil med beina slik at de nærmest var plassert bak-frem. Doktor Skogsholm skal ha ordnet guttens føtter slik at han fikk et mye bedre liv, sier Tjelle som tidligere har skrevet bøker både om internatbarn, barnehjemsbarn, om de fattige i Vadsø og hjelpere og blodstoppere i Finnmark. 

Enorm arbeidsmengde

Men den siste boka vil altså gi oss fortellingen om en lege som virket i samme by i over 50 år – fra 1920 til 1972. Det er unikt i Finnmarkssammenheng.  Men boka handler ikke bare om en unik lege som ga alt for sine pasienter, men forteller samtidig om en by i rivende utvikling.

Han gapte over mye, og var sjefslege ved to sykehus i byen. I tillegg var han eneste distriktslege for et distrikt like stort som Vestfold fylke. I lange perioder var han alene lege i området.

Det finnes mange historier om legens karakteristiske væremåte, hans artige kommentarer og hans noe uvanlige behandlingsmetoder. Under krigen ble et av hans sykehus sterkt skadet av bomberegn over Vadsø. Skogsholm ble satt på enorme prøvelser. Han opererte høsten 1944 skadede mennesker i hytter under lys fra dårlige petromax-lamper, og i iskalde kirkerom.

Antimaterialist

Hans utpregede antimaterialistiske holdning til livet blir også berørt i boka. Da han døde i 1978 var det nesten ingenting igjen etter fembarnsfaren. Den eneste findressen som hang i skapet, hadde han brukt siden han ble ordinert til lege i 1917.

Og pasientene, som bodde i området fra Skallelv i øst til Tana og Utsjok i vest, satte pris på sin lege som valgte å bli i stedet for å flytte sørover slik de fleste leger gjorde. 

Han ble utnevnt både til æresborger i Vadsø, til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden og ridder av finske Lejonorden

Idéen til boka

– Jeg hadde besøk av barnebarnet til doktoren – Morten Ulvang (bror til Vegard Ulvang) – som fortalte om bestefaren. Historiene han fortalte ga meg ideen til at her måtte det da ligge bokmateriale. Den antakelsen ble styrka etter at jeg begynte å jobbe med prosjektet og møtte folk som  hadde opplevd ham.

Ingjerd Tjelle. Foto: Privat

Det forteller forfatteren som også kan røpe at salget går over alle forventning.

– Jeg har truffet en nerve – en skikkelig lokal-lokal bok som handler om en person som har betydd mye for mange og om det fortsatt går gjetord om.