Kampen for tilværelsen

Nervei-samfunnet har alltid måttet kjempe for å kunne bo på plassen sin. Vei, båt, skole, fibernett, mobildekning og annen infrastruktur er noe andre tar som en selvfølge at storsamfunnet skal ordne. På Nervei kan ikke folk ta noe for gitt. Det meste er en kamp.

Derfor kom flesteparten av Nervei-folket på flerbrukshuset/skolen i juli for å høre på Senterpartiets Nancy Charlotte Porsanger Anti (2. kandidat på Stortingslista til Finnmark), men viktigst av alt: Fortelle hvordan de strevde for å få samfunnet sitt til å fungere, vokse og utvikle seg, og hva politikeren ville gjøre for det.

Nervei-folket tok opp de viktigste utfordringene de opplever og som de mener politikerne i Norge, og spesielt det distriktsvennlig Senterpartiet, må ordne opp i hvis de kommer til makta. Lista er ikke så lang, men den er livsviktig: INFRASTRUKTUR! Uten helårsvei/båtanløp, beredskap, internet m.m. er det verken attraktivt eller forsvarlig å bo på Nervei.

I dette intervjuet med Senterparti-politikeren forteller hun hvordan hun oppfattet møtet med Nervei-folket. Hun er opptatt av distriktspolitikk og at man må også må bygge opp små lokalsamfunn nær ressursene. Sentraliseringen gjør at vi får pendlersamfunn i Norge, og det mener vi er en helt feil vei å gå.

I intervjuet snakker hun også varmt om Bygdevekstavtale, en ordning som Senterpartiet vil innføre hvis de kommer i posisjon etter valget.

Det går ut på at (sitat) «Senterpartiet vil legge til rette for næringsutvikling og levende lokalsamfunn i hele landet. Spredd bosetting er viktig for verdiskaping, for naturforvaltning og for enkeltpersoners valgfrihet. Det er områder i Norge som har stort potensiale dersom man lykkes med en målrettet næringspolitikk. Gjennom avtaler fremforhandlet av kommunene og staten kan man utvikle lokale fortrinn og gjennomføre langsiktige tiltak i de aktuelle områdene. Ved å skreddersy tiltak til de lokale utfordringer styrker man mulighetene for at et område lykkes med økt næringsaktivitet.»