arven etter fornorskningen preger oss fremdeles i dag

Etterdønninger av fornorskningspolitikken eksisterer fremdeles i dag og vil også påvirke fremtidens generasjoner. Det er arven etter fornorskningen som vi ser konsekvensene av i dag, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).