LITE KUNNSKAP OM FORNORSKNINGA

Fornorskninga er ikke over, men de politiske vedtakene er avviklet. Likevel er virkningen av fornorskninga er fremdeles tilstede, og og kunnskapsløsheten om dette er stor i den norske almuen. Det sier Per Oskar Kjølaas, tidligere biskop i Nord-Hålogaland bispedømme (2002-2014) og nå medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Forsidebildet: Torill Olsen