Fornorskning av kvener

– Jeg husker at pappa fortalte at når han begynte på skolen kunne han bare finsk eller kvensk. Han fikk beskjed om at her skal vi ikke høre det språket. Han fikk smekk på fingrene av læreren fordi han brukte det lokale språket.

Når han senere fortalte oss om det, fikk han tårer i øynene. Så det var nok en sår opplevelse som han bare på hele livet. Det forteller Trygg Jakola i dette intervjuet du kan hører her.